Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

CÁC CHUYÊN MỤC

Grid List

 

Nội dung công khai cụ thể như sau:

Năm học

Nội dung báo cáo

2018-2019

 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

 Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 Công khai thông tin cơ sở vật chất

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

 3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2019-2020

 

 

 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

 2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 Công khai thông tin cơ sở vật chất

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

 3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2020-2021 

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2021-2022

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2022-2023

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2023)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

 

Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

GIỚI THIỆU CÁC KHOA, VIỆN CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG ĐHNT.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

Giới thiệu về Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HOTLINE HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 
Hotline 1:  0896.69.33.84 
 
Hotline 2:  0896.68.95.81

KIỂM ĐỊNH & XẾP HẠNG

DANH SÁCH WEBSITE ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

CÁC CHUYÊN MỤC

Hoạt động khoa học công nghệ là hoạt động quan trọng góp phần xây dựng trường Đại học Ngoại thương phát triển trở thành một trường đại học tự chủ với định hướng nghiên cứu được xếp hạng cao trong khu vực.

Hội nhập quốc tế được Trường Đại học Ngoại thương coi là phương thức trọng tâm để nâng cao năng lực và vị thế của Nhà trường trong khu vực và trên thế giới, xây dựng môi trường học tập và làm việc năng động, chuyên nghiệp và có tính quốc tế hóa cao, góp phần tạo nên những công dân toàn cầu.

Phát huy thế mạnh là môi trường đào tạo năng động, sáng tạo và tích cực hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương luôn xác định hợp tác doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường nhờ vào những triển vọng kết nối nguồn lực trong tương lai.

Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trường đại học đi tiên phong trong đổi mới giáo dục bậc Đại học. Nhà trường luôn chú trọng tạo lập một môi trường rèn luyện và học tập cho sinh viên nuôi dưỡng và phát triển tiềm năng, quan tâm phát triển các năng lực khác bên cạnh năng lực chuyên môn của sinh viên.