Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Feb

Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung NL NN 6 bậc dùng cho VN áp dụng trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ - Đợt tháng 10/2016

Đào tạo Sau đại học

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi: Học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng có nhu cầu kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

2. Dạng thức của đề thi (theo Dạng thức đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo).

3. Đăng ký dự thi: Tại Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại thương từ 29/08/2016 đến 15/09/2016 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng từ 8h15-11h và chiều từ 14h-16h).

4. Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại thương, số 91, phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi: Mẫu số 1 dành cho các thí sinh là học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, Mẫu số 2 dành các thí sinh khác (tải mẫu phiếu dự thi tại đây)

- 01 Bản photo thẻ học viên (đối với học viên cao học đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương) hoặc chứng minh thư nhân dân công chứng (đối với các thí sinh khác).

- 03 ảnh 4x6

6. Thời gian tổ chức thi: thứ 7 (ngày 01/10/2016).

7. Lệ phí dự thi: 600.000 đồng/thí sinh

8. Thông tin: liên quan đến phòng thi, số báo danh của thí sinh sẽ được nhà trường thông báo chậm nhất là ngày 25/09/2016.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Khoa Sau đại học – Tầng 9 Nhà A, Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng. Điện thoại: 04.32595155 (máy lẻ 215/219).