Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Trường ĐH Ngoại thương hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”

Tin tức khác

Diễn ra từ ngày 15/11-15/12/2021, chương trình “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021” lấy chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày 07/10/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”.
Theo đó, “Tháng hành động” là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc, thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.


Tại trường ĐH Ngoại thương với hơn 80% cán bộ, viên chức, người lao động, người học là nữ giới nên vai trò và quyền bình đẳng của phụ nữ được đặc biệt coi trọng. Tỷ lệ các cán bộ lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị là nữ chiếm ở mức khá cao so với mặt bằng chung của các cơ sở giáo dục đại học. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt công tác của Nhà trường, được trao quyền, tham gia vào quá trình đưa ra các quyết sách chiến lược của Nhà trường, được đóng góp ý kiến, đưa ra tiếng nói, quan điểm cá nhân về các vấn đề của Nhà trường. Nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của phụ nữ Ngoại thương đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đột phá của Nhà trường.
_________________________________________
Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông đi cùng chương trình:
- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
- Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
- Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.
- Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
- Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.
- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.
- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.
- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.
- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
- Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.