Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Công tác Đảng

Ngày 03/06/2022, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho đối tượng là cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, lớp trưởng các lớp sinh viên trong trường.

 Tham dự hội nghị về phía Đảng bộ khối có đồng chí Phạm Văn Hải - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên TW, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Về phía trường ĐH Ngoại thương có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng đông đảo các sinh viên Nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải khẳng định công tác quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị của mỗi đơn vị. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với đối tượng sinh viên, nhất là cán bộ Đoàn, Hội lại càng đặc biệt quan trọng nhằm định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc tuân thủ, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, dưới sự tham gia giảng dạy của báo cáo viên Đào Tiến Dũng, sinh viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII cũng như được phổ biến, hướng dẫn thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước năm 2022.