Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam (11/06/1912 - 11/06/2022)

Công tác Đảng

Đồng chí Phạm Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa II đến khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987-1988) (nay là Thủ tướng Chính phủ) là một cán bộ tiền bối tiêu biểu của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư".

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã tỏ rõ tinh thần kiên trung cách mạng, ý chí suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Không quản gian nan, nguy hiểm, dù ở cương vị nào, dù ở thời kỳ cách mạng nào, đồng chí cũng luôn sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với tinh thần nhiệt huyết cách mạng, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, đồng chí đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân, vì hòa bình và phát triển đất nước.


Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, chúng ta học tập tấm gương của người cộng sản với những phẩm chất cao quý, đó là ý chí kiên cường, dũng cảm, lạc quan, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đó là phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, thực tiễn, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; làm việc có kế hoạch, có kỷ luật, tâm huyết, trách nhiệm cao với tinh thần “Chúng ta còn sống thì còn lao động và chiến đấu”. Đó là tình yêu thương con người, đối với đồng chí sống có tình nghĩa, bao dung, vị tha; đối với bản thân thì nghiêm khắc tự phê bình, sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác góp ý; sống giản dị, chân tình; hiếu nghĩa với cha mẹ, quê hương, đất nước; thuỷ chung, mẫu mực, hết lòng chăm lo, thương yêu gia đình.
Hiện nay, tại Thủ đô Hà Nội, TP. HCM, quê hương Vĩnh Long và nhiều tỉnh thành trên cả nước đều có đường phố mang tên ông.