Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường và chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025

Công tác Đảng

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, NHIỆM KỲ 2022-2025.

Thực hiện Công văn số 2902 - CV/ĐUK ngày 16/05/2022 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy trường ĐH Ngoại thương đã xây dựng Kế hoạch số 08 - KH/ĐU ngày 28/07/2022 về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 26/9/2022, 34 chi bộ tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, thực hiện 2 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy) và bầu cấp ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Các đồng chí trong Tổ công tác Đại hội của Đảng ủy trường, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách đã dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội các chi bộ. Tại các Đại hội, các đồng chí đặc biệt nhấn mạnh Nghị quyết của chi bộ phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các chương trình công tác của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược phát triển trường tại đơn vị; quan tâm tới công tác phát triển đội ngũ, ngành nghề đào tạo chuyên môn; xây dựng môi trường làm việc; Đảm bảo điều kiện, đảm bảo chất lượng toàn diện cho hoạt động đơn vị liên quan chi bộ; hoạt động đổi mới sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên.


Đại hội các Chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất bầu ra các đồng chí trong Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực trí tuệ, uy tín lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, đại hội các chi bộ trực thuộc đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành các nội dung, chương trình đúng theo quy định, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong toàn Đảng bộ.