Sidebar

Magazine menu

11
Sun, Jun

Buổi tiếp và làm việc của lãnh đạo nhà trường với Viện Friedrich Nauman Việt Nam và khu vực

Hợp tác quốc tế

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN FRIEDRICH NAUMAN VIỆT NAM VÀ KHU VỰC.

 Ngày 07/01/2020, PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng và PGS, TS Tăng Văn Nghĩa - Trưởng Khoa SĐH đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Viện Friedrich Nauman Việt Nam và khu vực trao đổi về việc hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới như tài trợ cho các hoạt động của Khoa SĐH như tổ chức hội thảo quốc tế, kết nối các chuyên gia nước ngoài với FTU, xuất bản các ấn phẩm phục vụ hoạt động đào tạo sau đại học...