Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Sức hấp dẫn của các chương trình sinh viên trao đổi quốc tế tại trường ĐHNT

Hợp tác quốc tế

Được chính thức triển khai thực hiện từ năm 2013, Trường ĐHNT là một trong những cơ sở giáo dục Đại học đi tiên phong trong việc triển khai thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Nhà trường xác định đây là một mũi nhọn quan trọng trong quá trình quốc tế hóa giáo dục Đại học của trường nhằm xây dựng môi trường học tập có tính quốc tế cao, nâng cao năng lực ngoại ngữ cũng như kiến thức chuyên môn của cả đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập.

Hàng năm, Nhà trường đón gần 800 sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi, giao lưu văn hóa tại trường và hơn 300 sinh viên của trường được gửi đi thực tập, trao đổi học thuật tại hàng trăm trường Đại học ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian tới, Nhà trường hướng tới mục tiêu đón khoảng 1000 sinh viên quốc tế đến học tập tại trường mỗi một năm, trong đó có cả tuyển sinh vào học tại các chương trình chính quy, lấy bằng của Trường ĐHNT. Các sinh viên quốc tế được tham gia học tập tại các chương trình giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài và cùng học tập với sinh viên Việt Nam.

Việc tiếp nhận sinh viên quốc tế từ các nước như Anh, Đức, Bỉ, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản,... tham gia học tập trao đổi một học kỳ hoặc một năm và các chương trình ngắn hạn hàng năm đã giúp cho tính tương tác và quá trình trao đổi học thuật, kiến thức và phát triển kỹ năng được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tạo nên môi trường giáo dục quốc tế năng động và mang nét đặc trưng của "Ngoại thương”.

Dưới đây là phóng sự của Kênh Truyền hình Nhân dân về các chương trình sinh viên trao đổi quốc tế của Trường ĐHNT (xem từ phút thứ 08:00)

Link