Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Hướng dẫn triển khai, tập hợp số liệu và lập các báo cáo thống kê về các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐH Ngoại thương

Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn triển khai, tập hợp số liệu và lập các báo cáo thống kê về các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐH Ngoại thương.

 Chi tiết xem tại đây >>>