Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội thảo khoa học: Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 trường đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: "Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam".

Buổi hội thảo với chủ đề: "Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam" do PGS, TS Nguyễn Thu Thủy làm chủ nhiệm - trong khuôn khổ Nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Quản trị đại học - kinh nghiệm quốc tế và mô hình phù hợp cho đại học công lập Việt Nam" là hội thảo cuối cùng trong chuỗi ba hội thảo về quản trị đại học nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết và báo cáo kiến nghị của nhiệm vụ.

Đến dự buổi hội thảo, trường đại học Ngoại thương được đón GS, TSKH Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng vụ đại học cùng các diễn giả của buổi hội thảo.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quản trị đại học đã trở thành công cụ đòn bẩy quan trọng nhất để cải thiện chất lượng trong mọi lĩnh vực của giáo dục đại học. Một mô hình quản trị đại học hiệu quả sẽ giúp cho các trường đại học, đặc biệt là đại học công lập, cải thiện và nâng cao được chất lượng giảng dạy và nghiên cwusm nâng cao vụ thế và uy tín trong khu vực và trên thế giới. Đổi mới giáo dục đại học công lập Viêt Nam trong thời đại mới theo hướng hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và toàn diện đang trở nên ngày càng cấp thiết. Trong khuôn khổ đề tài này, PGS, TS Bùi Anh Tuấn mong rằng các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà quản lý sẽ đề xuất được những mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam, dựa trên những khảo sát, đánh giá về thực trạng đại học công lập Việt Nam và kinh nghiệm quản trị đại học tại các trường công lập trong khu vực và thế giới.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội thảo

Tại buổi hội thảo, GS, TSKH Lâm Quang Thiệp và PGS, TS Nguyễn Thu Thủy đã trình bày bản tham luận với chủ đề: "Lựa chọn mô hình quản trị đại học phù hợp cho các trường đại học công lập Việt Nam". Bài viết đã đề cập tới những lý luận về quản trị đại học, lựa chọn mô hình quản trị đại học phù hợp và đánh giá khả năng áp dụng của mô hình cho các trường đại học công lập với những đặc điểm phát triển đặc thù của Việt Nam.

PGS, TS Nguyễn Thu Thủy đã trình bày tham luận tại hội thảo

Buổi hội thảo cũng đã được nghe TS Phạm Thị Ly - Viện đào tạo Quốc tế đại học Quốc Gia HCM trình bày bản tham luận với chủ đề "Cải thiện chất lượng quản trị cho các trường công lập Việt Nam - Một số nhận xét và khuyến nghị". Bài viết đề cập đến việc quản trị cấp trường, trình bày một số nhận xét và khuyến nghị nhằm cải thiện mô hình quản trị của các trường đại học công lập Việt Nam như tăng cường tiếng nói của các bên liên quan khác nhau trong quá trình ra quyết định, nhằm cân bằng lợi ích của các bên vì lợi ích của nhà trường như một tổng thể, tăng cường tiếng nói của giới lãnh đạo học thuật trong quản trị nội bộ trường đại học, hay xây dựng một thiết chế nhằm đảm bảo sự cân bằng của cơ cấu quản trị và bổ sung cho nhau...

Tiến sỹ Đặng Thị Minh Hiền - Viện khoa học Giáo dục Việt Nam trình bày bản tham luận với chủ đề: ""Quản trị tài chính trường đại học công lập trong bối cảnh tự củ đại học - tiếp cận từ góc độ vĩ mô và vi mô". Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề trọng tâm, có thể xem là những nhiệm vụ cấp bách trước mắt đặt ra đối với các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cơ sở giáo dục đại học công lập nhằm một mặt tạo những điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách; mặt khác nhằm giúp các trường có sự chuẩn bị và thích nghi một cách chủ động để có thể trụ vững và phát triển trong bối cảnh mới.

Ngoài ra hội thảo cũng đã nhận được nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài trường. Đây chính là những đóng góp giá trị của các nhà khoa học, các chuyên gia nhằm giúp Ban chủ nhiệm Nhiệm vụ có cơ sở hoàn thiện kết quả nghiên cứu và đề xuất được mô hình quản trị đại học phù hợp nhất cho hệ thống giáo dục đại học công lập của Việt Nam trong tương lai.