Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Tọa đàm Triển khai hoạt động giảng dạy giáo trình Skillful Reading & Writting

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 2 tháng 11 năm 2016 khoa Tiếng Anh chuyên ngành đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Cách sử dụng tài liệu tham khảo và triển khai hoạt động giảng dạy giáo trình Skillful Reading & Writing.

Với mục đích mang đến bộ tài liệu tham khảo giúp giảng viên khoa tiếng Anh giảm gánh nặng tìm tài liệu cũng như có thêm các ý tưởng để xây dựng tài liệu tham khảo cho các cuốn sách khác, đồng thời giúp sinh viên có thể cải thiện phương pháp làm bài đọc hiểu, tăng vốn từ vựng... khoa tiếng Anh chuyên ngành đã tổ chức buổi tọa đàm triển khai hoạt động giảng dạy giáo trình Skillful Reading & Writing.

Qua thời gian khảo sát, nhóm tác giả đã có những đánh giá sơ bộ về giáo trình Skillful Reading & Writing. Đây là bộ giáo trình dễ tiếp cận, tích hợp 2 kĩ năng đọc – viết được dạy theo các cấp độ qua các kì, chủ đề hấp dẫn và gần gũi với người học,với nội dung bài học cập nhật với thời đại và được xây dựng theo đúng khung năng lực châu Âu. Tuy nhiên cũng như những giáo trình khác, giáo trình Skillful Reading & Writing cũng có một số hạn chế nhất định như các hoạt động còn nhỏ lẻ, các câu hỏi chưa khai thác được hết nội dung bài hay kỹ năng viết chưa được hệ thống một cách bài bản. Vì vậy với mục đích nâng cao chất lượng bài giảng, cung cấp thêm nguồn tài liệu cho giáo viên, giảm bớt thời gian soạn bài cũng như đa dạng hóa các dạng bài tập trên lớp và cung cấp thêm kiến thức cho sinh viên, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn tài liệu tham khảo với phương án bám sát nội dung theo giáo trình gốc, phát triển bốn danh mục chủ chốt của từng bài....

Với cách thức này, nhóm tác giả cũng đã gặp những khó khăn nhất định khi xây dựng tài liệu tham khảo như khó khăn trong việc tìm nguồn tài liệu phù hợp với giáo trình hay thiết kế bài phù hợp với các lớp ở các trình độ khác nhau.

Tuy nhiên với quyết tâm cao độ và phương pháp làm việc phù hợp, nhóm tác giả đã có được bộ tài liệu tham khảo với kết quả tốt, đặc biệt hữu ích với sinh viên trong việc nắm bắt bố cục bài viết cũng như giúp giảng viên có thêm những ý tưởng để xây dựng tài liệu tham khảo cho các cuốn sách khác.