Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội thảo "Những vấn đề mới trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 9 tháng 3 năm 2017 khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức buổi hội thảo "Những vấn đề mới trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán".

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu đổi mới trog quản trị doanh nghiệp, lĩnh vực kế toán - kiểm toán đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ vừa qua. Nhiều lý thuyết, mô hình cũng như phương pháp kế toán hiện đại đã được nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực đa dạng từ sản xuất chế biến đến thương mại và dịch vụ góp phần nâng cao năng lực quản trị đối với các nhà điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt hơn, việc hướng đến vận dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang là xu thế tất yếu đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Điều này sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch, giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giảm chi phí vốn và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh.

Với mục tiêu tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và trao đổi các lý thuyết, các phương pháp kế toán mới, các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vận dụng vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức hội thảo "Những vấn đề mới trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán". Họi thảo đã thu hút được nhiều bài viết có chất lượng, thể hiện sư quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học, các thầy cô giáo từ nhiều trường đại học trong cả nước. Các bài viết tập trung vào các lĩnh vực như các vấn đề chung trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, kế toán tài chính và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, kế toán quản trị và báo cáo thông tin tích hợp.

Tham dự buổi hội thảo có sự có mặt của GS - TS Hoàng Văn Châu - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường, PGS, TS Đào Thị Thu Giang, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy, PGS - TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, các nhà khoa học và giảng viên đến từ các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Điện lực, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Lao động xã hội...Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh, các giảng viên, các nhà khoa học FTU và đông đảo sinh viên trong trường.

Trong buổi hội thảo, các thầy cô, nhà nghiên cứu đã trình bày nghiên cứu của mình, và trao đổi những ý kiến xung quanh bài nghiên cứu. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi về chuyên môn, giúp cho việc nghiên cứu được toàn diện và sâu sắc hơn.

Phát biểu tại buổi hội thảo, PGS, TS Đào Thị Thu Giang – Phó hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường đã tham gia đóng góp cho hội thảo, và mong rằng với những bài viết chất lượng, hội thảo sẽ đóng góp nền tảng khoa học có ý nghĩa cao về cơ sở lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.