Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội thảo "Research trends and opportunities in strategic management" của giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 24 tháng 4 năm 2016, khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi Hội thảo "Research trends and opportunities in strategic management".

Buổi hội thảo được tổ chức với sự có mặt của PGS, TS Lê Thái Phong - trưởng khoa Quản trị Kinh doanh cùng các giảng viên của khoa Quản trị Kinh doanh.

Trình bày tại buổi hội thảo, thầy Ngô Quý Nhâm - diễn giả của buổi toạ đàm đã cung cấp cho người nghe rất nhiều thông tin hữu ích liên quan tới hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược với những góc nhìn và cấp độ khác nhau.  Việc triển khai chiến lược rất quan trọng trong việc đánh giá lợi thế cạnh tranh, cấu trúc thích hợp, ưu đãi và kiểm soát: tập trung chú ý vào vấn đề chiến lược và vận hành đúng, hợp tác hiệu quả hơn và hiệu quả hơn..TS Ngô Quý Nhâm cũng đã tập trung chủ yếu vào bản chất của triển khai chiến lược khi thực tế tỷ lệ thất bại trong triển khai chiến lược tại doanh nghiệp hiện nay rất cao, cũng như các nhân tố để triển khai chiến lược, các mô hình khuôn khổ của mackinsey là mô hình điển hình và được nhiều doanh nghiệp áp dụng...Đặc biệt thầy còn chỉ ra cho người nghe những hướng nghiên cứu mới trong triển khai chiến lược, vai trò của các nhà quản lý ở các cấp độ khác nhau trong việc triển khai chiến lược, khía cạnh tâm lý - xã hội của việc thực hiện chiến lược và cách thức chúng ảnh hưởng đến việc thực hiện thành công chiến lược doanh nghiệp...


Buổi toạ đàm đã kết thúc tốt đẹp với nhiều tranh luận và trao đổi của các thầy cô trong Khoa QTKD.