Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

Tọa đàm với chủ đề "How to get published in good journals" của GS. McLean Gary Neil tại Cơ sở Quảng Ninh

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Trong 2 ngày, 6 và 7/3/2018, Cơ sở Quảng Ninh - Trường Đại học Ngoại thương đã đón tiếp và có các buổi làm việc với GS. McLean Gary Neil.

Gary N. McLean hiện là chủ tịch công ty McLean Global Consulting, Inc. Ông là Giáo sư cao cấp của trường Đại học Texas A&M và Giáo sư danh dự và đồng sáng lập chương trình Phát triển Nguồn nhân lực tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ. GS. McLean có kinh nghiệm làm việc thực tế nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở châu Á. Ông thường xuyên tham gia giảng dạy các chương trình Tiến sỹ Phát triển Nguồn nhân lực ở Thái lan và Mexico. Ông nguyên là Chủ tịch Viện Phát triển Nguồn nhân lưc và Hiệp hội Phát triển Quản trị quốc tế; thành viên ban biên tập của một số tạp chí bình duyệt chuyên ngành; tham gia xuất bản rất nhiều sách, chương sách và bài báo khoa học về Phát triển Nguồn nguồn nhân lực và Quản trị.

TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh tặng hoa GS McLean Gary Neil

TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Cơ sở; ThS. Bùi Duy Linh – Phó Giám đốc Cơ sở cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Cơ sở đã có buổi tiếp xã giao GS, nhiệt liệt chào mừng GS sang thăm và có các buổi làm việc, trao đổi tại Cơ sở Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ 2 ngày làm việc tại trường Cơ sở Quảng Ninh, GS McLean cũng đã có buổi tọa đàm với chủ đề "How to get published in good journals" trao đổi về các định hướng và quan tâm nghiên cứu cùng các nhà nghiên cứu và giảng viên của Cơ sở.

Quan điểm và cách tiếp cận nghiên cứu của GS. McLean đặc biệt có ý nghĩa cả trong lý luận và thực tiễn, những chia sẻ của GS McLean sẽ mở ra nhiều định hướng và tạo thêm động lực cho cán bộ, giảng viên Nhà trường và Cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới.