Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội nghị thường niên về công tác đảm bảo chất lượng năm 2018

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Sáng ngày 30/3/2018, thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị thường niên về công tác đảm bảo chất lượng. Chủ đề hội nghị năm nay là "Nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương".

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Nhà trường có PGS,TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, đại diện các Cơ sở, Trưởng/phó đơn vị, Tổ Đảm bảo chất lượng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên cùng Khối trưởng, Lớp trưởng các lớp chính quy, các lớp liên kết quốc tế.


Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS,TS Bùi Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh vai trò của công tác đảm bảo chất lượng nói chung, hoạt động khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan đối với công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường nói riêng. Khảo sát ý kiến các bên liên quan là hoạt động định kỳ và được thực hiện thường xuyên của Nhà trường. Việc triển khai khảo sát ý kiến các bên liên quan không chỉ xuất phát từ chính yêu cầu cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà trường theo quy trình PDCA mà còn là yêu cầu của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là yêu cầu về khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận và tập trung trao đổi, thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ khảo sát; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai hoạt động khảo sát nhằm tăng tỷ lệ trả lời khảo sát, đặc biệt là vai trò của các khoa quản lý chương trình đào tạo triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm đạt tỷ lệ trả lời theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT; phối hợp khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng lao động; vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong việc phổ biến, tạo văn hóa trả lời khảo sát; giải pháp sử dụng có hiệu quả kết quả khảo sát …

ThS Hoàng Vũ – Giám đốc Thư viện trình bày về Khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu của cán bộ, viên chức và người học của Thư viện

Các ý kiến được trao đổi, thảo luận trong hội nghị là cơ sở để đơn vị chuyên môn đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến các bên liên quan và sử dụng kết quả kháo sát có hiệu quả nhất phục vụ công tác quản lý, cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường./.

TS Nguyễn Thị Thanh An – Trưởng Phòng Truyền thông và quan hệ đối ngoại trình bày về sự tham gia của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng vào khảo sát của Nhà trường