Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị phụ trách các chương trình liên kết đào tạo tại các cơ sở của trường ĐH Ngoại thương

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Các đơn vị phụ trách chương trình liên kết đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương mong muốn cùng phối hợp nhịp nhàng và thực hiện chương trình liên kết một cách hiệu quả nhằm đem lại môi trường giáo dục quốc tế tốt nhất và đảm bảo lợi ích cho các em sinh viên chương trình liên kết của các cơ sở.

Khoa Đào tạo Quốc tế Trường ĐH Ngoại thương đã có chuyến công tác và làm việc với Ban Đào tạo Quốc tế và Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC tại Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP. Hồ Chí Minh trong tuần đầu tháng 6 vừa qua.


Các cán bộ của Khoa Đào tạo Quốc tế - CS Hà Nội và Ban Đào tạo Quốc tế - CS Hồ Chí Minh thảo luận và làm việc

Trong lần làm việc này, Khoa Đào tạo Quốc tế với tư cách là đơn vị đầu mối quản lý các chương trình đã có buổi tập huấn các cán bộ trong cơ sở II về chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học New Brunswick, Canada tuyển sinh khóa đầu trong năm nay. Ban lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị đã cùng xây dựng và đóng góp ý kiến về cách vận hành, quản lý các chương trình liên kết đào tạo một cách đồng nhất. Các đơn vị đã có sự thống nhất trong việc ban hành các mẫu văn bản cho các em sinh viên như giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm chuẩn chỉ theo quy định của nhà trường và trường đối tác để các em thuận lợi trong việc chuyển tiếp sau học phần tại Việt Nam, cũng như trong việc công nhận bằng với Cục Quản lý Chất lượng Việt Nam sau khi tốt nghiệp tại nước ngoài trong tương lai.

Ban lãnh đạo và các cán bộ của Khoa Đào tạo Quốc tế, Ban Đào tạo Quốc tế và Trung tâm tư vấn thương mại ICCC làm việc về chương trình liên kết

Cũng trong chuyến công tác lần này, Khoa Đào tạo Quốc tế cùng Trung tâm tư vấn thương mại ICCC - Đơn vị phụ trách chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn đã đồng chủ toạ trong cuộc họp phụ huynh của chương trình. Đối tượng tham gia cuộc họp là các gia đình có các em sinh viên đã hoàn thành 02 năm học phần tại trường ĐH Ngoại thương và chuẩn bị chuyển tiếp sang ĐH Minh Truyền và ĐH Nam Hoa, Đài Loan. Năm nay chương trình sẽ có 15 em sinh viên sẽ chuyển tiếp sang ĐH Nam Hoa và 43 em sinh viên sẽ chuyển tiếp sang ĐH Minh Truyền.

PGS. TS. Hồ Thúy Ngọc – Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế cùng ThS Nguyễn Thanh Dương – Giám đốc Trung tâm tư vấn thương mại ICCC đồng chủ tọa cuộc hợp phụ huynh

Trong buổi họp với sự tham gia của các phụ huynh và sinh viên của chương trình, nhà trường cung cấp thông tin về thủ tục chuyển tiếp, đất nước, văn hoá, thông tin về cuộc sống sinh viên như nhà ở, sinh hoạt, việc làm thêm, sinh hoạt khi các em đặt chân lên đất nước Đài Loan. Dưới sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của các đơn vị quản lý từ Trường ĐH Ngoại thương và các trường đối tác, Nhà trường tin rằng các em sẽ được hưởng nền giáo dục quốc tế hiện đại, an toàn và phát triển toàn diện được kiến thức, kĩ năng mềm và khả năng ngôn ngữ của mình.

 Cán bộ của Trung tâm tư vấn thương mại ICCC phổ biến thông tin