Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Khai giảng lớp huấn luyện xây dựng đề án "Phát triển Trung tâm hỗ trợ sinh viên theo mô hình nước ngoài"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 2/10/2018, trong khuôn khổ dự án FCB, Lớp huấn luyện xây dựng đề án "Phát triển Trung tâm hỗ trợ sinh viên theo mô hình nước ngoài" đã khai giảng tại trường Đại học Ngoại thương. 

Tham dự lễ khai giảng có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, ThS. Hoàng Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cùng các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại thương. Chuyên gia khóa huấn luyện là Ông Steve Paris - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học RMIT.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai giảng Lớp tập huấn

Khóa huấn luyện tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên về các mô hình và mục đích hoạt động của trung tâm hỗ trợ sinh viên phổ biến trên thế giới; Thiết kế và cung cấp các công cụ (biểu mẫu, quy trình, hướng dẫn sử dụng…) phục vụ đề án; Huấn luyện giúp học viên triển khai việc xây dựng mô tả công việc và xây dựng kế hoạch nhân sự; Huấn luyện cho học viên cách thức đánh giá công việc và chế độ đãi ngộ cho nhân viên; Đánh giá thực trạng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở đó nghiên cứu khả năng có thể áp dụng một mô hình trung tâm hỗ trợ sinh viên đã triển khai thành công ở một trường nước ngoài vào trường Đại học Ngoại thương.

TS Phùng Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý Dự án phát biểu tại Lớp tập huấn

 Ông Steve Paris - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học RMIT giảng bài tại Lớp tập huấn