Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Khai giảng Khóa huấn luyện "Nâng cao năng lực truyền thông tổ chức"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 16/10/2018, Phòng Truyền thông & Quan hệ đối ngoại - trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức khai giảng Khóa huấn luyện "Nâng cao năng lực truyền thông tổ chức".

Tham dự buổi khai giảng có PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính cùng các nhân sự phụ trách truyền thông của các đơn vị trong toàn trường, lãnh đạo phụ trách truyền thông của các CLB sinh viên trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cùng các tổ chức, doanh nghiệp có ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà trường.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính phát biểu tại Khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện "Nâng cao năng lực truyền thông tổ chức" này được sự giảng dạy của anh Nguyễn Đình Thành - Giám đốc chiến lược CSCI Indochina Group Group - đối tác phát triển của Nhà trường, chuyên gia Truyền thông và Quan hệ công chúng.

 PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai giảng Khóa huấn luyện

Phát biểu khai giảng khóa huấn luyện, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của truyền thông như là một phương tiện, công cụ hiệu quả và đắc lực giúp trường Đại học Ngoại thương xây dựng và quảng bá thương hiệu, truyền tải những thông điệp, sứ mệnh, mục tiêu cũng như những thành tựu, đóng góp của Nhà trường. Kế hoạch truyền thông dài hạn của Nhà trường là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược phát triển trường tầm nhìn đến năm 2030. Khóa huấn luyện này được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về truyền thông, báo chí cho các nhân sự phụ trách truyền thông góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong các hoạt động giữa Phòng Truyền thông & Quan hệ đối ngoại với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường.

Anh Nguyễn Đình Thành - Giám đốc chiến lược CSCI Indochina Group Group giảng bài taị khóa huấn luyện

Toàn cảnh khóa huấn luyện

Với sự giảng dạy nhiệt tình của anh Nguyễn Đình Thành - Giám đốc chiến lược CSCI Indochina Group Group về xây dựng nội dung truyền thông, lập kế hoạch truyền thông, quan hệ báo chí, quản trị kế hoạch truyền thông tổng thể, Trường Đại học Ngoại thương mong muốn rằng khóa học sẽ cung cấp cho tất cả học viên những kiến thức và kỹ năng bổ ích, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của đội ngũ làm công tác truyền thông, báo chí của Nhà trường.