Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tọa đàm khoa học: “Chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng website cá nhân trên nền New Google Sites”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2018, tại phòng G401 Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng website cá nhân trên nền New Google Sites”.

Tham dự buổi Tọa đàm có Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh, các cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.
Hiện nay có rất nhiều công cụ giúp xây dựng và quản lý trang website cá nhân như Google Sites, BlogSpot, Wix, Wordpress… Trong đó New Google Sites là một công cụ mạnh, giúp tích hợp các dịch vụ của Google một cách dễ dàng, đặc biệt là Google Drive, Google Form, Google Docs, Youtube, Google Class room. Với các dịch vụ của Google, giảng viên có thể lưu trữ, quản lý, chia sẻ thông tin cá nhân (CV online) cả tiếng Việt và tiếng Anh, cập nhật tài liệu giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ chức lớp học trực tuyến, cập nhật bài giảng điện tử, hướng dẫn sinh viên NCKH và rất nhiều hoạt động khác trên nền tảng Google.


Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và các giảng viên Khoa QTKD đã cùng trao đổi về những nội dung như sau:
1. Thiết kế và quản lý website trên nến New Google Sites
3. Tích hợp hợp các công cụ của Google trên New Google Sites
3. Quyền sở hữu, bảo mật, và tên miền nâng cao


Buổi Tọa đàm đã cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng và quản lý website cá nhân phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.