Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội thảo "Pháp luật bảo vệ môi trường"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 28/11/2018, Khoa Luật đã tổ chức hội thảo khoa học “Pháp luật về bảo vệ môi trường”.

 

Môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường là những vấn đề đang ngày càng thu hút sự quan tâm không chỉ của các cơ quan hoạch định chính sách mà còn của cả giới nghiên cứu, giảng dạy, những người hoạt động thực tiễn và của cộng đồng bởi ô nhiễm môi trường đã và đang đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của con người và hệ sinh thái. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tới mức báo động như hiện nay thì việc giảng dạy, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cũng là trách nhiệm xã hội của mỗi trường đại học hiện nay. Trong bối cảnh đó, ngày 28/11/2018, Khoa Luật đã tổ chức hội thảo khoa học “Pháp luật về bảo vệ môi trường”. Tham dự hội thảo có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Minh Hằng - Trưởng Khoa Luật, các Thầy Cô giáo và sinh viên Khoa Luật. Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết có chất lượng về Pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam, bảo vệ môi trường và các khía cạnh pháp lý quốc tế, giảng dạy và tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường...

Tại buổi hội thảo, các diễn giả và các giảng viên Khoa Luật đã có một số bài tham luận trao đổi về các chính sách và thực tiễn liên quan đến bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường; chia sẻ các nội dung, phương pháp giảng dạy Luật môi trường và các hình thức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về pháp luật bảo vệ môi trường, xa hơn nữa để mỗi sinh viên trường ĐHNT có thể trở thành những đại sứ tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường trong cộng đồng.