Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Lớp huấn luyện xây dựng đề án " Quốc tế hóa nhân sự"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung" (FCB), ngày 4/12/2018, phòng QLDA đã tổ chức lớp huấn luyện xây dựng đề án "Quốc tế hóa nhân sự".

Tham dự buổi khai giảng có PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo đăng ký tham dự.

Phát biểu khai giảng lớp huấn luyện, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của đề án quốc tế hóa nhân sự trong bối cảnh trường ĐHNT đang đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học. Đây chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được nghe diễn giả trình bày về tầm quan trọng, mục tiêu, các nội dung và cách thức tiến hành quốc tế hóa nhân sự cũng như lắng nghe những chia sẻ thực tiễn về các mô hình quốc tế hóa nhân sự điển hình tại trường ĐH Việt - Nhật và ĐH Việt - Đức.