Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Tọa đàm “Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy tại trường ĐH Ngoại thương”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Sáng ngày 02 tháng 01 năm 2019, tại phòng G401 Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy tại trường ĐH Ngoại thương”.

Tham dự buổi Tọa đàm có Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh, các cán bộ, giảng viên nhà trường.

Với mục đích đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn học tại trường Đại học Ngoại thương, Khoa QTKD tổ chức tọa đàm giúp các giảng viên có thể thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy. Các vấn đề như xây dựng và chia sẻ tài nguyên giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến, tổ chức lớp học trực tuyến đã được thảo luận sôi nổi.

 

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và các giảng viên Khoa QTKD đã cùng trao đổi về những nội dung như sau:
1. Xây dựng, quản lý và chia sẻ tài nguyên trên nền Google Drive, Dropbox
2. Thiết kế bài tập, bài kiểm tra và đánh giá trên nền Google Form
3. Xây dựng và quản lý lớp học trực tuyến trên nền Google Classroom, Moodle Elearning.

Buổi Tọa đàm đã cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn và hữu ích cho các giảng viên trong việc khai thác công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá, và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương.