Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh GVCC cho các giảng viên của trường

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 15/03/2019, Trường ĐHNT đã phối hợp với Học viên quản lý giáo dục tổ chức Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên cao cấp cho các giảng viên tại trường ĐHNT.

Tham dự buổi khai giảng có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, GS, TS Hoàng Văn Châu - Nguyên Hiệu trưởng, PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Văn Hồng - Nguyên Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Bùi Ngọc Sơn - Nguyên Phó Hiệu trưởng, cùng đông đảo giảng viên.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS, TS Bùi Anh Tuấn khẳng định khóa học được tổ chức nhằm chuẩn hóa trình độ cho giảng viên, đáp ứng yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy theo quy định; giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường ĐHNT. Thầy cũng yêu cầu các giảng viên học tập tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận trong quá trình được bồi dưỡng, nắm chắc nội dung chương trình bồi dưỡng qua đó gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng kiến thức của khóa học vào thực hiện nhiệm vụ theo vị trí giảng dạy.

Khóa học sẽ cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Nội dung bồi dưỡng được phân bố thành 3 phần: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung; Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp; Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.