Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Chuỗi bài giảng và hội thảo về Hệ thống thương mại đa biên và WTO

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Trong các ngày từ 11 đến 13/03/2019 đã diễn ra chuỗi bài giảng và hội thảo về hệ thống thương mại đa biên và WTO.

 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, đặc biệt là xung đột thương mại, chủ nghĩa bảo hộ cũng như các rào cản phi thuế quan ngày càng gia tăng, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – tổ chức được coi là đại diện cho hệ thống thương mại đa phương, đang đứng trước nhiều thách thức. Việt Nam trở thành thành viên của WTO từ năm 2007, cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề mới phát sinh trong thương mại quốc tế.

Với mục đích nâng cao nhận thức về hệ thống thương mại đa phương và tìm hướng đi cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới, từ ngày 11 đến 13/03/2019 đã diễn ra chuỗi bài giảng và hội thảo về hệ thống thương mại đa biên và WTO do TS. Maarten Smeets - Trưởng bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật, đối tác và chương trình thực tập - WTO trực tiếp giảng dạy. Tham dự chuỗi bài giảng và hội thảo có PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, giảng viên các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Chuỗi bài giảng và hội thảo đã cung cấp cho người tham dự cái nhìn tổng quan về hệ thống thương mại đa biên, Tổ chức thương mại thế giới WTO, các công cụ chính sách,về phòng vệ thương mại, các hiệp định thương mại trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, những hỗ trợ kĩ thuật cho Việt Nam... Bên cạnh đó, người tham dự cũng đã có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với chuyên gia đến từ WTO để làm rõ hơn các vấn đề của chuỗi bài giảng.