Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tập huấn về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại cơ sở II

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Nhằm triển khai công tác trọng tâm về đảm bảo chất lượng năm học 2018 - 2019, hướng đến đáp ứng các yêu cầu đánh giá, kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 25 tháng 03 năm 2019, Cơ sở II tổ chức tập huấn về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đáp ứng yêu cầu kiểm định cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐH Quốc gia TP. HCM đã cung cấp kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đáp ứng yêu cầu kiểm định cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, triển khai hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra. Khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức ĐBCL trong giai đoạn 2017-2020, phát triển nguồn lực ĐBCL bên trong; Cải tiến và nâng cao chất lượng, từng bước hình thành và phát triển văn hóa chất lượng tại CSII, đáp ứng yêu cầu kiểm định trong nước và hội nhập quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương trong thời gian tới.


Kết thúc khóa tập huấn, các học viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến khách quan về các nội dung liên quan tại khóa tập huấn.