Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Khai giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 24/4/2019, Trường ĐHNT đã tổ chức Khóa đào tạo Giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo (ĐMST) và sở hữu trí tuệ (SHTT) cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức giáo dục của Việt Nam.

 Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68), ngày 24/4/2019, Trường ĐHNT đã phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT và Trường ĐHBK tổ chức Khóa đào tạo Giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo (ĐMST) và sở hữu trí tuệ (SHTT) cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức giáo dục của Việt Nam nhằm mở rộng, phát triển nhân lực là giảng viên nguồn cho chương trình đào tạo về ĐMST và SHTT, kết nối các trường với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tham dự lễ khai giảng có Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ GDCT&CTHSSV, Bộ GD&ĐT, Ông Trần Lê Hồng – Chánh văn phòng Cục SHTT, Bộ KH&CN; về phía Trường ĐHNT có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm FIIS cùng hơn 40 học viên là các giảng viên, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp.

Phát biểu trong buổi lễ, PGS, TS Bùi Anh Tuấn cho rằng Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ là những yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế vì cạnh tranh trong tương lai chính là cạnh tranh về quyền SHTT. Tăng cường vai trò của SHTT nói chung trong nền kinh tế và cho cộng đồng khởi nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển. Với tư cách là trường đào tạo về kinh doanh, trường ĐHNT theo nghĩa hẹp nhất cũng là một vườm ươm tạo ý tưởng kinh doanh. Các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên đã được nhà trường triển khai dưới hình thức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Các hoạt động về SHTT cũng thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, các hoạt động cộng đồng.

Khóa đào tạo hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên các trường đại học trên cả nước và đào tạo đội ngũ học viên tham gia khoá đào tạo trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo.