Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và phát triển bền vững"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững là những nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Ngày 28/05/2019, Viện KT&KDQT đã tổ chức Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và phát triển bền vững". Tham dự hội thảo có PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Bùi Thị Lý - Viện trưởng Viện KT&KDQT cùng các Thầy cô giáo trong và ngoài trường.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy đã khẳng định doanh nghiệp với vị trí là một bộ phận của nền kinh tế quốc gia và quốc tế phải có trách nhiệm trước những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên tự nhiên, chênh lệch mức sống cũng như các vấn đề xã hội như bình đẳng giới, an toàn lao động, điều kiện làm việc... tại các nước đang và kém phát triển. Vì vậy, những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững trên thế giới và Việt Nam sẽ là nguồn tri thức giá trị và phong phú đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận những vấn đề cơ bản như: Lý luận cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; kinh nghiệm thành công về thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của các doanh nghiệp đa quốc gia và Việt Nam; đổi mới và sáng tạo trong kinh doanh nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững; xu hướng trên thế giới và đề xuất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.