Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội thảo khoa học Khoa Cơ bản “Nâng cao tính thực tiễn trong nghiên cứu khoa học các môn Toán, Tin và Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Ngoại thương”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 20/6/2019, Khoa Cơ bản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao tính thực tiễn trong nghiên cứu khoa học các môn Toán, Tin và Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Ngoại thương”.

Hội thảo có sự tham dự của PGS, TS Lê Thị Thu Thủy- Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phùng Duy Quang - Trưởng Khoa Cơ bản, cùng các thầy cô Khoa Cơ bản, các nhà khoa học cùng các bạn sinh viên quan tâm.

TS. Phùng Duy Quang - Trưởng Khoa Cơ bản trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 3 báo cáo đại diện cho 3 bộ môn của Khoa và lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện Nhà trường, Phòng Quản lý Khoa học, các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học và các em sinh viên. Các bài viết của hội thảo lần này tập trung vào các nội dung chính: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu về Toán, Tin và Giáo dục thể chất trên cả phương diện lý thuyết và ứng dụng để giải quyết một số bài toán thực tiễn kinh tế, tài chính ngân hàng, … từ đó gợi mở các hướng nghiên cứu để nâng cao tính thực tiễn trong nghiên cứu khoa học các môn Toán, Tin và Giáo dục thể chất.

Hội thảo cũng tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa năm học 2018-2019: Khoa Cơ bản đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học bảo vệ thành công, tổ chức thành công 1 hội thảo cấp Trường với chủ đề “Các phương pháp Toán học dùng trong kinh tế và tài chính”, tổ chức thành công 1 tọa đàm với chủ đề ”Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu”, các thầy cô của Khoa có 2 bài ISI, 2 bài báo scopus, 2 bài báo quốc tế khác và 5 bài báo trong nước, 20 bài viết ở Hội thảo cấp trường trở lên và 20 bài viết hội thảo cấp Khoa, chủ trì 3 nhóm nghiên cứu mạnh về Toán ứng dụng đúng tiến độ.