Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội nghị khoa học "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Khoa TATM để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 19/06/2019, Khoa TATM đã tổ chức Hội nghị khoa học "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Khoa TATM để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động".

Tham dự Hội nghị có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thị Dung Huệ - Trưởng Khoa TATM, lãnh đạo các khoa đào tạo ngôn ngữ thương mại, các thầy cô giáo và các em sinh viên.

PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm về quản lý, phát triển, đánh giá chương trình đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên, cũng như các hoạt động bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên nhằm hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đồng thời, hội nghị cũng tạo cơ hội cho các giảng viên trong và ngoài khoa trao đổi các kết quả và ý tưởng nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực liên quan đến tính thực tiễn và hướng nghiệp trong chương trình đào tạo cử nhân và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa TATM.

Các tham luận và ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị tập trung vào các vấn đề:
1. Quản lý và phát triển chương trình đào tạo
2. Đổi mới chương trình dạy và học các học phần
3. Kiểm tra và đánh giá
4. Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên
5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.