Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

Hội thảo khoa học "Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 09/08/2019, trong khuôn khổ Đề tài cấp quốc gia "Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới", Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học "Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Tham dự Hội thảo có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Nguyễn Văn Hồng - Giảng viên Viện KT&KDQT, Nguyên Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài cùng đông đảo các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài cấp quốc gia này đối với việc nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam nói chung, của Tây Nguyên nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới của nước ta.

Tại hội thảo, PGS, TS Nguyễn Văn Hồng đã trình bày về "Cơ sở lý thuyết về hàng xuất khẩu chủ lực"; ThS. NCVC Bùi Việt Hưng - Viện Nghiên cứu Châu Âu đã có bài tham luận "Một số vấn đề lý luận về phát triển thị trường hàng nông sản xuất khẩu chủ lực"; PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng – Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trình bày tham luận "Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu cho sản phẩm chủ lực: lý thuyết và thực tiễn".

Tiếp đó, hội thảo cũng đã lắng nghe các bài tham luận của các NCS, HVCH: Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu cho hàng nông sản dưới góc độ Marketing; Hàng xuất khẩu chủ lực vùng Tây Nguyên; Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm cao su của Tây Nguyên; Kinh nghiệm đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực của CHDCND Lào.

Phần cuối hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong khuôn khổ đề tài.