Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội thảo khoa học "Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Thực trạng và giải pháp giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến 2035"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 29/5/2020, Trường ĐHNT đã phối hợp cùng UBND Tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo khoa học “ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2035”.

Chủ trì hội thảo về phía trường ĐHNT có PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng và về phía lãnh đạo Tỉnh Ninh Thuận có Ông Phạm Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Tỉnh Ninh Thuận. Tham gia hội thảo về phía trường ĐHNT có PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng QLKH, TS. Trần Quốc Trung - Phó Giám đốc Cơ sở 2, TS.Phạm Hùng Cường - Trưởng Ban QLKH-HTQT, CS2 cùng các giảng viên của trường. Về phía Tỉnh Ninh Thuận có đại diện các Sở, Ban, Ngành cùng các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành mới trong đó trọng điểm là ngành năng lượng tái tạo gồm điện gió và điện mặt trời. Tuy vậy, hoạt động xuất khẩu với các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, trên địa bàn Tỉnh trong nhiều năm qua chưa tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh và không đạt kế hoạch của Tỉnh đặt ra. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu và cơ cấu thị trường xuất khẩu của Tỉnh chậm thay đổi.

Trên cơ sở các chỉ đạo của Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, đại diện các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh đã trình bày các tham luận về các vấn đề liên quan tới quản lý nhà nước về xuất khẩu. Đại diện các doanh nghiệp tại hội thảo đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình xuất khẩu.

Các nhà khoa học trường ĐHNT đã trình bày các kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất, kiến nghị đối với Tỉnh Ninh Thuận nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong xuất khẩu, các giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tận dụng lợi thế của Tỉnh, vượt qua thách thức, thích ứng với bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế tăng cường xuất khẩu. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm làm rõ các vấn đề nêu trên.

Ngoài hội thảo khoa học nói trên, thực hiện đặt hàng của Tỉnh Ninh Thuận, Trường ĐHNt đang triển khai một đề tài khoa học – công nghệ cấp Tỉnh nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp tổng thể để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Tỉnh trong giai đoạn 2020 -2025 và định hướng đến năm 2035.

Báo Nhân dân đăng tin về Hội thảo:
https://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/44657102-ninh-thuan-tim-giai-phap-day-manh-xuat-khau-san-pham.html