Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội thảo khoa học “Quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” tại cơ sở II tp HCM

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu sản xuất kinh doanh gắn với phát triển bền vững.

Nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi về học thuật và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngày 27/05/2020, Cơ Sở II tại TP. HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự hội thảo có TS. Trần Quốc Trung - Phó Giám đốc CS II cùng các thầy cô giáo tại CS II TP. HCM.

Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Trường. Các bài viết thể hiện sự phong phú, đa dạng trong cách tiếp cận nghiên cứu và giải quyết thực tiễn quản trị và phát triển bền vững thể hiện ở nhiều khía cạnh như: quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị nguồn nhân lực – quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp gắn với công nghệ - quản trị marketing – chuỗi cung ứng, ứng dụng các chỉ số trong quản trị doanh nghiệp và những vấn đề khác có liên quan.

Với các phiên thảo luận song song, hội thảo đã thu hút sự tham gia và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia và nhà quản trị doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động quản trị hướng tới phát triển bền vững tại các doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.