Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

Hội thảo khoa học “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II TP. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 23/07/2020, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II TP. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Tham dự hội thảo có PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh Lam – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. HCM , TS. Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Trưởng/Phó các đơn vị, Tổ Đảm bảo chất lượng của Cơ sở II và viên chức phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng của các đơn vị.

Tại buổi hội thảo, TS. Trần Quốc Trung cho rằng công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong cơ sở GDĐH là công tác hết sức quan trọng và có ý nghĩa sống còn. Do vậy, việc tổ chức hội thảo này nhằm lắng nghe những ý kiến trao đổi, góp ý quý báu từ các chuyên gia, cán bộ, giảng viên để đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong gắn với việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế tại Cơ sở 2 TP. HCM.

Các thành viên tham gia hội thảo đã lắng nghe và chủ động tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi xung quanh những chia sẻ của PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh Lam về kinh nghiệm triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau hội thảo, các đại biểu tham dự đã có cái nhìn tổng quát hơn về các công tác cần thực hiện trong quá trình xây dựng, duy trì và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời gian tới.