Sidebar

Magazine menu

19
Wed, Jun

Tọa đàm “Tổ chức giảng dạy và đánh giá các học phần của Khoa Lý luận chính trị theo hình thức trực tuyến”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy, đánh giá các học phần của Khoa Lý luận chính trị theo hình thức trực tuyến, ngày 14/09/2021 Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tổ chức giảng dạy và đánh giá các học phần của Khoa Lý luận chính trị theo hình thức trực tuyến” với sự tham gia của TS. Thân Thị Hạnh - Trưởng Khoa Lý luận chính trị và các giảng viên Khoa Lý luận chính trị tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 TP. HCM.

 

Các giảng viên của Khoa đã tích cực trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy và tổ chức thi kết thúc học phần thời gian vừa qua. Những góp ý, chia sẻ của các thầy, cô là cơ sở quan trọng để Khoa Lý luận chính trị nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy, thi cử các học phần của Khoa Lý luận chính trị trong bối cảnh dạy và học trực tuyến hiện nay.


Nội dung của tọa đàm tập trung trao đổi về công tác giảng dạy và đánh giá các học phần của Khoa Lý luận chính trị theo hình thức trực tuyến, như: Phát huy tính tích cực của người học trong giảng dạy trực tuyến; Kinh nghiệm khai thác tài liệu online từ các thư viện điện tử; Kinh nghiệm trong kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên theo hình thức trực tuyến; Giới thiệu một số ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trực tuyến.