Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Toạ đàm “Định hướng hoạt động đào tạo của Cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Nhằm trao đổi về định hướng, kế hoạch các hoạt động đào tạo của Cơ sở Quảng Ninh trong những năm tiếp theo, vừa qua, Cơ sở đã tổ chức Toạ đàm “Định hướng hoạt động đào tạo của Cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới”.

Tham dự Tọa đàm có TS Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Cơ sở, ThS Nguyễn Quốc Tuân – Trưởng ban QLĐT&CTSV và toàn thể cán bộ, viên chức tại CSQN.
Tại tọa đàm, TS. Nguyễn Bình Minh đã có những đánh giá về thực trạng hoạt động đào tạo tại CSQN trong những năm qua và đưa thêm các gợi mở về định hướng mới thúc đẩy các hoạt động đào tạo tại CSQN, cụ thể hóa các định hướng phát triển của Nhà trường đối với CSQN như: Tiếp tục duy trì ổn định quy mô đào tạo hệ cử nhân tiêu chuẩn và hệ sau đại học; Luân chuyển sinh viên Hà Nội thực tập, thực hành, thực tế tại CSQN; Thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, đào tạo văn bằng 2, vừa học vừa làm; Đào tạo các chứng chỉ, các khoá học ngắn hạn nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường và đảm bảo tiêu chuẩn nghề nghiệp.


Tiếp đó, các thầy cô tham dự đã cùng trao đổi một cách cởi mở về các nội dung cụ thể của việc phát triển hoạt động đào tạo tại CSQN, bao gồm: Thực trạng hoạt động đào tạo chính quy, đào tạo sau đại học; Đánh giá cơ hội thách thức của CSQN trong hoạt động đào tạo thời gian tới; Một số định hướng phát triển khả năng kết nối, kết hợp với một số trường đại học trên địa bàn, hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, tăng cường kỹ năng thực tiễn cho học viên, sinh viên tại CSQN.