Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tọa đàm:" Phát triển kỹ năng viết ở bậc Đại học: Nghiên cứu để đổi mới giáo dục"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức tọa đàm "Phát triển kỹ năng viết ở bậc Đại học: Nghiên cứu để đổi mới giáo dục".

Sự phát triển của công nghệ và thông tin đại chúng đã gia tăng nhu cầu trao đổi và công bố các nghiên cứu khoa học bằng ngoại ngữ ở phạm vi toàn cầu. Do đó, viết ngoại ngữ ở bậc đại học không chỉ là vấn đề của riêng người học/ người viết mà còn là vấn đề đang được các học giả và các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ giúp sinh viên tự tin hơn trong quá trình viết các bài viết học thuật, viết báo cáo nghiên cứu khoa học hay các bài viết chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Mục đích của dự án nghiên cứu là tìm hiểu các yếu tố liên quan đến viết ngoại ngữ ở bậc đại học, xác định những khó khăn phổ biến mà sinh viên Việt Nam gặp phải trong quá trình viết ngoại ngữ ở bậc đại học, đưa ra các giải pháp phù hợp cho những khó khăn này, nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học viết ngoại ngữ tại trường Đại học Ngoại thương nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Thông qua các vấn đề được trình bày, nhóm nghiên cứu mong muốn sẽ giúp cho các hoạt động của sinh viên trong quá trình viết các bài viết học thuật, viết báo cáo nghiên cứu khoa học hay các bài viết chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Một số vấn đề được đề cập tại buổi tọa đàm:

  • Những yêu cầu về viết ở bậc đại học;
  • Tổng quan việc dạy và học viết ngoại ngữ ở Việt Nam;
  • Thực trạng việc dạy và học viết ngoại ngữ ở trường Đại học Ngoại thương;
  • Nhu cầu học viết ngoại ngữ ở bậc đại học;
  • Đề cương dự định nghiên cứu.

Các giảng viên của khoa Tiếng anh chuyên nghành