Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội thảo khoa học: "Bộ tiêu chí và quy trình áp dụng bộ tiêu chí xếp hạng các trường đại học Việt Nam"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo khoa học "Bộ tiêu chí và quy trình áp dụng bộ tiêu chí xếp hạng các trường Đại học Việt Nam" tại phòng Hội thảo Quốc tế Liên Việt.

Hội thảo có sự có mặt của PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, GS, TSKH Lâm Quang Thiệp - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo , cùng các diễn giả và giảng viên của trường.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo đã khẳng định việc xếp hạng trường đại học đã trở thành xu thế toàn cầu, và đang thay đổi về cả mục tiêu, tính chất và quy mô bởi tác động của quá trình toàn cầu hóa về giáo dục đại học, bởi sự cạnh tranh của kinh tế thị trường trong lĩnh vực giáo dục ngày càng quyết liệt, cũng như sự phát triểu không ngừng và ngày càng mạnh mẽ của kinh tế tri thức. PGS, TS Bùi Anh Tuấn cũng cho rằng việc xếp hạng đã tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học thông qua hoạt động công khai hóa và minh bạch hóa thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản lý của trường đại học... Đây cũng là một trong những kênh truyền thông hữu ích, cung cấp thông tin cho người học trong việc lựa chọn trường, cung cấp thông tin cho nhà tuyển dụng trong việc tuyển chọn người tài và trả lương theo các thang bậc phù hợp. Hơn thế nữa, các bảng xếp hạng đại học thế giới cũng cho các nước những nhận định khá chính xác về trình độ phát triểu và khoảng cách phát triểu về giáo dục đại học của nước mình với thế giới và các quốc gia phát triển trong lĩnh vực này.

Cùng với bài phát biểu khai mạc, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã có bài trình bày về "Một số vấn đề đặt ra đối với công tác xếp hạng đại học tại Việt Nam", phân tích cơ sở của việc hình thành các xu hướng xếp hạng giáo dục trên thế giới, phân tích thực trạng chính sách xếp hạng đại học của Việt Nam. Qua đó đưa ra một số đề xuất như: Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp ra đời cần làm rõ sự khác biệt vê mục tiêu của phân tầng và xếp hạng cũng như đối tượng tham gia vào hai công tác này. Ngoài ra sau khi hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được phân tầng rõ ràng thì việc xếp hạng cũng có thể tiến hành trong từng tầng và vẫn trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời cũng đưa ra một số các lĩnh vực mà tiêu chí xếp hạng đại học nên tập trung vào, ví dụ: chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu, chất lượng dịch vụ....

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo PGS, TS Bùi Anh Tuấn  - Hiệu trưởng Nhà trường và ThS Lê Thị Ngọc Lan, Chủ toạ buổi Hội thảo khoa học

Hội thảo cũng được nghe bài trình bày của GS, TSKH Lâm Quang Thiệp - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học với bài "Phân luồng, phân tầng và xếp hạng trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam". Bài viết đã đề cập đến những bất cập trong hệ thống giáo dục quốc dân,đồng thời đưa ra những giải pháp về phân luồng giáo dục. Trong đó nhấn mạnh đến việc thiết kế hệ thống giáo dục quốc dân hợp lý, tận dụng kinh nghiệm thế giới., đồng thời tạo hệ thống dạy nghề - đào tạo chuyên nghiệp hấp dẫn, cùng các đóng góp về phân tầng giáo dục đại học ở Việt Nam và việc củng cố và mở rộng hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định công nhận chất lượng giáo dục đại học.

GS, TSKH Lâm Quang Thiệp trình bày tại Hội thảo

Hôi thảo cũng ghi nhận các bài trình bày phân tích của các diễn giả về đề tài. Nội dung các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề như các vấn đề lý luận về xếp hạng đại học; Các tiêu chí và phương pháp xếp hạng đại học của các tổ chức trong khu vực và thế giới; Ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng và sinh viên về bộ tiêu chí xếp hạng đại học Việt Nam. Có thể nói đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà quản lý chia sẻ về các vấn đề xếp hạng đại học và tiêu chí để xếp hạng đại học....