Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Toạ đàm khoa học: "Tăng trưởng xanh - Những cơ hội nghiên cứu mới"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề "nóng" ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Nên, các quốc gia hướng tới phát triển bền vững trong đó tăng trưởng xanh được xây dựng trên cơ sở phát triển bền vững. Vì vậy, ngày 12/10/2016, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học:"Tăng trưởng xanh - Những cơ hội nghiên cứu mới".

Tham dự buổi Toạ đàm có sự hiện diện của: PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương; PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương; PGS, TS Hồ Thuý Ngọc - Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế - diễn giả của buổi Toạ đàm; Ông Vũ Trung Kiên - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi khí hậu - đồng diễn giả của buổi Toạ đàm cùng với các thầy cô trưởng, phó khoa, phòng ban; các thầy cô giảng viên các khoa trong toàn trường.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn phát biểu tại buổi Tọa đàm

Mở đầu buổi Toạ đàm, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu giới thiệu về tăng trưởng xanh. Tăng trưởng xanh là một phương thức theo đuổi tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khi ngăn chặn suy thoái môi trường, mất đa dạng sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên không bền vững. Cùng với sự phát triển của xã hội, việc nghiên cứu các vấn đề về phát triển tăng trưởng xanh là việc làm cấp thiết, và là nhiệm vụ lớn của các nhà nghiên cứu. PGS, TS Bùi Anh Tuấn mong muốn những nghiên cứu về vấn đề này sẽ ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

PGS, TS Hồ Thúy Ngọc trình bày bài tham luận tại tọa đàm

Buổi tọa đàm đã được nghe bài tham luận của PGS, TS Hồ Thúy Ngọc về một số vấn đề cơ bản: Khoảng trống trong nghiên cứu. Bài tham luận đã đưa ra những nguyên nhân, hệ quả và các lĩnh vực nghiên cứu đã thực hiện ở nước ngoài. Đồng thời bài tham luận cũng đưa ra tình hình nghiên cứu ở Việt Nam trong bối cảnh ở Việt Nam. Qua đó đưa ra được khoảng trống trong nghiên cứu bao gồm những hạn ngạch trong từng lĩnh vực như hàng không... thể chế, tín dụng xanh...Đồng thời bài tham luận đưa ra giải pháp cho từng chủ thể: nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, cá nhân...

 

Cùng với bài tham luận của PGS, TS Hồ Thúy Ngọc, buổi tọa đàm cũng được nghe bài tham luận của ông Vũ Trung Kiên - Giám đốc trung tâm hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu. Ông Vũ Trung Kiên với vai trò là một trong những nhà hoạt động tiên phong trong vấn đè biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam, đã cập nhật về nền kinh tế ít cacbon - xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới và những chủ đề nóng cần nghiên cứu.

Nhóm tọa đàm đã có những đề xuất nghiên cứu mà trường đại học Ngoại thương có thể tham gia bao gồm:

- Sàn giao dịch cacbon

- Trái phiếu khí hậu

- Thị trường carbon quốc tế,

- Chuẩn kế toán xanh và Báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp