Sidebar

Magazine menu

25
Mon, Sep

Thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương năm 2022 với điểm GPA tuyệt đối 4.0

Sinh viên - Cựu sinh viên tiêu biểu

Đỗ Hoàng Phương Nhi vừa trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Ngoại thương năm 2022 với bảng điểm 48 môn toàn A.

 

Trong 4 năm theo học ở trường ĐH Ngoại thương, ở 48 môn học với tổng cộng 142 tín chỉ, Đỗ Hoàng Phương Nhi (sinh viên khóa 57 Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại) đều đạt điểm A, qua đó có điểm trung bình chung tích lũy đạt 4.0/4.0.

Trong đó, có 5 môn học Phương Nhi đạt điểm tuyệt đối trên thang điểm 10 gồm: Thống kê, Kinh tế lượng, Kinh doanh quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Thuận lợi hoá thương mại.

Với kết quả này, cô bạn trở thành thủ khoa toàn trường ĐH Ngoại thương ở mùa tốt nghiệp năm 2022.