06
Thứ 6, 12
11 Bài viết mới

Thông tin liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ trường Đại học Ngoại thương

Mọi thông tin về Tuyển sinh - Đào tạo liên hệ: 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 02432595160, 02432595161

Trần Đắc Lộc - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo: 0913380649

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tên khoa/phòng/ban Vị trí Điện thoại Máy lẻ Website
Cơ sở Hà Nội 91 Chùa Láng, Đống Đa, HN     http://ftu.edu.vn/
Văn thư Tầng 1 nhà A 0243.2595158 0  
Phòng Quản lý đào tạo Tầng 2 nhà A 0243.2595158 208 http://qldt.ftu.edu.vn/
Khoa Sau Đại Học Tầng 9 nhà A 0243.2595158 218 http://sdh.ftu.edu.vn/
Khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế Tầng 2 nhà B 0243.8356800 515 http://ktkdqt.ftu.edu.vn/
Khoa Quản trị Kinh Doanh Tầng 2 nhà B 0243.8356800 521 http://qtkd.ftu.edu.vn/
Khoa Tài chính Ngân hàng Tầng 2 nhà B 0243.8356800 534 http://fbf.ftu.edu.vn/
Khoa Kinh tế Quốc Tế Tầng 2 nhà B 0243.8356800 509 http://econ.ftu.edu.vn/
Khoa Đào tạo Quốc tế Tầng 10 nhà A 0243.2595158 248 http://kdtqt.ftu.edu.vn/
Khoa Tiếng Anh Thương Mại Tầng 3 nhà B 0243.8356800 686 http://fbe1.ftu.edu.vn/
Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành Tầng 3 nhà B 0243.8356800 555  
Khoa Luật Tầng 2 nhà B 0243.8356800 284 http://law.ftu.edu.vn/
Khoa Cơ bản Tầng 2 nhà A 0243.2595158 602 http://khoacoban.ftu.edu.vn/
Khoa Đào tạo Tại chức Tầng 2 nhà A 0243.2595158 228 http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn/
Khoa Lý luận Chính trị Tầng 3 nhà B 0243.8356800 595  
Khoa Tiếng Nhật Tầng 3 nhà B 0243.8356800 565 http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/
Khoa Tiếng Trung Tầng 3 nhà B 0243.8356800 585  
Khoa Tiếng Pháp Tầng 3 nhà B 0243.2595158    
Khoa Tiếng Pháp Tầng 3 nhà B 0243.8356800 618 http://imageri.ftu.edu.vn/
Bộ môn Tiếng Nga Tầng 3 nhà B 0243.8356800    
Khoa Kế toán - Kiểm toán Tầng 3 nhà B 0243.8356800 526 http://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/
Phòng Tổ chức Hành chính Tầng 8 nhà A 0243.2595158 288  
Phòng Quản lý Dự án Tầng 9 nhà A 0243.2595158 268 http://qlda.ftu.edu.vn/
Phòng Công tác Chính Trị sinh viên Tầng 2 nhà A 0243.2595158 298 http://ctctsv.ftu.edu.vn/
Phòng Kế hoạch Tài chính Tầng 2 nhà A 0243.2595158 308 http://khtc1.ftu.edu.vn/
Phòng Hợp tác Quốc tế Tầng 9 nhà A 0243.2595158 258 http://htqt.ftu.edu.vn/
Phòng Quản trị Thiết bị Tầng 2 nhà A 0243.2595158 318  
Phòng Y tế Tầng 1 nhà B 0243.8356800 318  
Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại Tầng 9 nhà A 0243.2595158 348  
Phòng Quản lý Khoa học Tầng 9 nhà A 0243.2595158 238 http://qlkh.ftu.edu.vn/
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Tầng 10 nhà A 0243.2595158 278 http://cqa.ftu.edu.vn/
Trung tâm Phát triển Quốc Tế Tầng 12 nhà A 0243.2595158 396 http://cid.ftu.edu.vn/
Trung tâm Thông tin và Khảo thí Tầng 3 nhà G 0243.8356800 333  
TT. Nghiên cứu, bồi dưỡng và tư vẫn kinh tê đối ngoại   024.3775 3298   http://feretco.ftu.edu.vn/
Thư viện Tầng 3 nhà G 0243.8356800 666 http://thuvien.ftu.edu.vn/
Đoàn thanh niên Tầng 1 nhà B 0243.8356800 388 http://doanthanhnien.ftu.edu.vn/
Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản Tòa nhà VJCC 0243. 37 751 278 122 http://vjcc.org.vn/
Viện Kinh tế và thương mại quốc tế Tầng 10 nhà A 0243.2595158 378  
Phòng Thanh tra Tầng 3 nhà A 0243.2595158 412  
Văn phòng Đảng ủy Tầng 10 nhà A 0243.2595158 165  
Văn phòng Công đoàn Tầng 10 nhà A 0243.2595158 295  
Tạp chí KTĐN Tầng 10 nhà A 0243.2595158 375 http://tapchiktdn.ftu.edu.vn/
Cơ sở TP Hồ Chí Minh Số 15, D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 02835127254 800 http://cs2.ftu.edu.vn/
Cơ sở Quảng Ninh 260, Đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh 0333 567 286   http://csquangninh.ftu.edu.vn/

 Hotline hỗ trợ kỹ thuật website

- Đinh Mai Liên. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Điện thoại: 0988746900.

- Hoàng Xuân Thanh. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Our website is protected by DMC Firewall!