Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"

Công tác Đảng

Ngày 17/5/2018, Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh".

Báo cáo viên tại Hội nghị là PGS, TS, GVCC Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị còn có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí Đảng ủy viên, Ban chi ủy các chi bộ cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ tại trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, PGS, TS Tăng Văn Nghĩa - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã giới thiệu về sự cần thiết của công tác xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh".

PGS, TS, GVCC Nguyễn Quốc Bảo  - Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị

Tiếp đó, báo cáo viên tại Hội nghị, PGS, TS, GVCC Nguyễn Quốc Bảo đã lần lượt trình bày các nội dung cơ bản liên quan tới việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng như mở rộng, liên hệ với các câu chuyện thực tiễn, những minh chứng sinh động, gần gũi về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, các phương pháp, cách thức học tập và làm theo hiệu quả, đem lại giá trị, bài học lớn cho bản thân, gia đình, nơi công tác và cộng đồng xã hội. Kết luận Hội nghị, báo cáo viên khẳng định để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí “công bộc” là đầy tớ của nhân dân. Báo cáo viên đề nghị việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Nhà trường, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương đã bày tỏ cảm ơn tới báo cáo viên về bài trình bày hết sức quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, giúp toàn thể người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên thấm nhuần sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng phong cách, tác phong công tác trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng khẳng định, toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức Nhà trường sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd