Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức trường Đại học Ngoại thương năm 2017

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 28/10/2017, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức trường Đại học Ngoại thương năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự  Hội nghị có 8 đại biểu đương nhiên và 190 đại biểu được bầu tại các Hội nghị cán bộ, viên chức các đơn vị đại diện cho gần 800 cán bộ, viên chức trong toàn trường ở cả trụ sở Hà Nội và 2 cơ sở TP. HCM và Quảng Ninh. Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; TS Phạm Thu Hương - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn; PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Đảng ủy viên, Giám đốc, trưởng đoàn đại biểu cơ sở 2 TP. HCM; TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc, trưởng đoàn đại biểu cơ sở Quảng Ninh.

Mở đầu hội nghị, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký xin ý kiến Đại hội thông qua với 100% đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 

ThS Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng trình bày báo cáo công khai quyết toán năm 2016

TS Phạm Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả triển khai Hội nghị CBVC

PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó hiệu trưởng, Trưởng ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ trình bày báo cáo Quy chế Chi tiêu nội bộ 2017

PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó hiệu trưởng, Trưởng ban sửa đổi Quy chế làm việc trình bày báo cáo Quy định về chế độ làm việc của công chức, viên chức tại trường Đại học Ngoại thương

Theo chương trình Hội nghị, mở đầu, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm 2017 - 2018. Tiếp đó, ThS Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng trình bày báo cáo công khai quyết toán năm 2016, báo cáo sử dụng các quỹ năm 2016 và báo cáo dự kiến thu - chi tài chính năm 2017, dự toán ngân sách năm 2017. TS Phùng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo hoạt động năm 2016 - 2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 - 2018 của Ban thanh tra nhân dân. TS Phạm Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả triển khai Hội nghị CBVC ở đơn vị và tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị. PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó hiệu trưởng, Trưởng ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ trình bày báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ 2017. PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó hiệu trưởng, Trưởng ban sửa đổi Quy chế làm việc trình bày báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ làm việc của công chức, viên chức tại trường Đại học Ngoại thương, quy chế giám sát công chức, viên chức và người học đối với hoạt động của trường Đại học Ngoại thương, quy định về việc nghỉ không hưởng lương của viên chức trường Đại học Ngoại thương.

TS Nguyễn Thị Hiền - Viên trưởng Viện Hợp tác nguồn nhân lực VN - NB (VJCC) trình bày tham luận

ThS Hoàng Tuấn Dũng - Bí thư BCH Đoàn TNCS HCM trường Đại học Ngoại thương, Trưởng Đoàn Thư ký trình Hội nghị đọc toàn văn Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2017 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã xin ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cho các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, Đoàn Thư ký đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Sau khi lắng nghe 3 tham luận được trình bày tại Hội nghị của TS Hoàng Thị Hòa - Trưởng Khoa Tiếng Anh chuyên ngành; TS Nguyễn Tiến Hoàng - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ CS 2 TP.HCM và TS Nguyễn Thị Hiền - Viên trưởng Viện Hợp tác nguồn nhân lực VN - NB (VJCC), thay mặt đoàn Chủ tịch, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã xin ý kiến các đại biểu thông qua các báo cáo, những sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế vừa được trình bày tại Hội nghị với 100% các đại biểu tán thành. Cuối cùng, Hội nghị đã lắng nghe ThS Bùi Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 - 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2017 - 2018. Toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2017 do ThS Hoàng Tuấn Dũng - Bí thư BCH Đoàn TNCS HCM trường Đại học Ngoại thương, Trưởng Đoàn Thư ký trình Hội nghị.

Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Ngoại thương sẽ nỗ lực, cố gắng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2017- 2018. Hội nghị kêu gọi mọi cá nhân, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong toàn trường tiếp tục phát huy nỗ lực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các công việc được phân công vì sự phát triển vững mạnh của Nhà trường.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!