Xét chọn Học bổng LOTTE, đợt xét tháng 8/2018

SINH VIÊN FTU

Tập đoàn LOTTE sẽ trao tặng 15 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Trị giá mỗi suất 300 USD/sinh viên/học kỳ.

Tiêu chí xét chọn
- SV đã tích luỹ được 75% chương trình đào tạo (số tín chỉ đã tích luỹ/tổng số tín chỉ CTĐT)
✅ Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt: 7 suất
Sinh viên có điểm TBCHT HK2, năm học 2017-2018 từ 8.0 trở lên (đã tích lũy ít nhất 15 tín chỉ trong kỳ, không nợ học phần GDTC và các học phần khác).
Chưa nhận học bổng LOTTE các năm học trước.
Sinh viên chưa nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong năm học 2017-2018.
✅ Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 8 suất
Sinh viên có điểm TBCHT HK2, năm học 2017-2018 từ 7.0 trở lên (đã tích lũy ít nhất 15 tín chỉ trong kỳ, không nợ học phần GDTC và các học phần khác).
Chưa nhận học bổng LOTTE các năm học trước.
Sinh viên chưa nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong năm học 2017-2018.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương; Con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, sinh viên sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ (phải có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình); Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
.
 Hồ sơ đăng ký (xếp theo thứ tự trong TÚI ĐỰNG HỒ SƠ)
- Bảng điểm HK2, năm học 2017-2018 (Bản gốc, cấp tại P.QLĐT).
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (bản công chứng); Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (bản gốc); Giấy chứng nhận con thương binh, tệnh binh, con liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH (bản công chứng; những đối tượng này phải có xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình (bản gốc)); Giấy chứng tử của bố và mẹ.
- Thẻ SV (bản photo).
- Số tài khoản Ngân hàng VCB hoặc VIB.
- Các giấy tờ khác có liên quan: Bằng khen, giấy chứng nhận, thành tích học tập…trong quá trình học đại học (bản photo).
 Hạn nộp hồ sơ: Hết thứ 5, ngày 16/8/2018 tại P.QLĐT, tầng 2, nhà A (gặp thầy Nam)

Our website is protected by DMC Firewall!