Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

SINH VIÊN FTU

Nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên Khóa 54, 55, 56, 57 thời gian học tập tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2018 - 2019.

✅Thời gian tổ chức: Từ 23/8/2018 – 31/8/2018
✅Nội dung:
?? Tuyên truyền cho sinh viên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Giới thiệu về Trường Đại học Ngoại thương, truyền thống của Nhà trường; Giới thiệu các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giới thiệu về hoạt động của các đơn vị trong trường có liên quan đến hoạt động của sinh viên; Giới thiệu về hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các CLB; Giới thiệu thông tin chung về khoa, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và hoạt động của các viện, khoa quản lý sinh viên.
???
☑️“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” cho sinh viên K56
?Thời gian tổ chức: Từ 10/11/2018 – 24/11/2018
☑️“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” cho sinh viên K55
?Thời gian tổ chức: Từ 02/3/2019 – 10/3/2019
☑️“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa” cho sinh viên K54
?Thời gian tổ chức: Từ 15/9/2018 – 23/9/2018
------------------------------------
Chi tiết xem tại:
Thông tin của phòng CTCTSV

Our website is protected by DMC Firewall!