Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

MV FTU CYPHER

Một sản phẩm Rap MV của sinh viên FTU được hỗ trợ thực hiện và sản xuất bởi Trường Đại học Ngoại thương. Ai bảo FTU chỉ có mỗi hoa hậu và chỉ biết học? Hiphop tại FTU cũng rất cháy nhé!