Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 tại trụ sở chính Hà Nội

THÔNG BÁO

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, trường ĐH Ngoại thương thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 tại trụ sở chính Hà Nội. 

 

Thông tin chi tiết:

  1. Chỉ tiêu:

1.1. Viên chức giảng viên:

 

 STT

Vị trí

Đơn vị

SL

         1.          

Giảng viên Bộ môn Kinh tế và Quản lý

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

 1

         2.          

Giảng viên Bộ môn Marketing và Truyền thông

1

         3.          

Giảng viên Bộ môn logistics và Quản lý chuỗi

cung ứng (LSCM)

1

         4.          

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ thương mại

Khoa Tiếng Anh

 thương mại

2

         5.          

Giảng viên Bộ môn Thực hành tiếng

2

         6.          

Giảng viên Bộ môn Lý thuyết tiếng

1

         7.          

Giảng viên Bộ môn Pháp luật cơ sở

Khoa Luật

1

         8.          

Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

Khoa Tiếng Anh chuyên ngành

1

         9.          

Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh cơ sở

2

      10.        

Giảng viên Bộ môn Lý thuyết tiếng

Khoa Tiếng Nhật

2

      11.        

Giảng viên Bộ môn Thực hành tiếng

2

      12.        

Giảng viên Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Khoa Tài chính

Ngân hàng

1

      13.        

Giảng viên Bộ môn Đầu tư chứng khoán

1

      14.        

Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ

Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam -Nhật Bản (VJCC)

2

      15.        

Giảng viên ngành Khoa học máy tính

Khoa cơ bản

2

      16.        

Giảng viên Bộ môn Kế toán quản trị

Khoa Kế toán kiểm toán

1

      17.        

Giảng viên ngành Kinh tế chính trị quốc tế

Khoa Lý luận chính trị

1

      18.        

Giảng viên Bộ môn Thực hành tiếng

Khoa Tiếng Pháp

1

TỔNG SỐ

25

 

 

1.2. Viên chức hành chính:

STT

Vị trí

Đơn vị

SL

         1.          

Chuyên viên Khoa Đào tạo quốc tế

 Khoa Đào tạo quốc tế

2

         2.          

Chuyên viên Khoa Sau đại học

Khoa Sau đại học

1

         3.          

Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý đào tạo

1

         4.          

Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế

Phòng Hợp tác quốc tế

1

         5.          

 

Chuyên viên Ban Đào tạo chính quy

 

Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản (VJCC)

1

         6.          

Chuyên viên phụ trách hành chính quản trị

Trung tâm

Hỗ trợ sinh viên

1

         7.          

Chuyên viên Kế hoạch tài chính

1

         8.          

Chuyên viên mua sắm đấu thầu

Phòng Quản lý dự án

1

         9.          

Chuyên viên hành chính khoa

Khoa Tiếng Anh chuyên ngành

1

TỔNG SỐ

10

 

1.3. Viên chức trợ giảng:

STT

Vị Trí

Đơn vị

SL

         1.          

Trợ giảng Bộ môn Kinh tế và Quản lý

Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế

1

         2.          

Trợ giảng Bộ môn Marketing và Truyền thông

1

         3.          

Trợ giảng Bộ môn Ngôn ngữ thương mại

Khoa Tiếng Trung Quốc

1

         4.          

Trợ giảng Bộ môn Kinh tế phát triển

Khoa Kinh tế quốc tế

1

         5.          

Trợ giảng Bộ môn Tiếng Anh cơ sở

Khoa Tiếng Anh

chuyên ngành

1

         6.          

Trợ giảng Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

1

         7.          

Trợ giảng Giáo dục thể chất

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

2

         8.          

Trợ giảng ngành khoa học máy tính

Khoa Cơ bản

2

         9.          

Trợ giảng ngành Kinh tế chính trị quốc tế

Khoa Lý luận chính trị

2

      10.        

Trợ giảng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

Khoa Quản trị kinh doanh

1

 

TỔNG SỐ

13

 

  1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

 Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương. Xem thông tin chi tiết trên website Trường Đại học Ngoại thương: Tiêu chuẩn tuyển dụng.

  1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

- 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4x6 của thí sinh dự tuyển (chụp trong thời gian 06 tháng).

  1. Phương thức tuyển dụng, lịch kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

- Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến từ ngày 31/7 - 04/8/2023.

- Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 14-18/8/2023.

Ghi chú: Đối với ứng viên là giảng viên có trình độ Tiến sĩ và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm: Nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận vào viên chức theo quy định của pháp luật và Nhà trường.

  1. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

- Số Tài khoản: 1122336789

- Tên Tài Khoản: Trường Đại học Ngoại thương

- Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

- Tại Ngân hàng: Vietcombank - CN Tây Hà Nội

- Nội dung chuyển khoản: Tên ứng viên, số điện thoại ứng viên, nộp lệ phí tuyển dụng 2023

Ví dụ: Nguyễn Văn A, số điện thoại ứng viên, nộp lệ phí tuyển dụng 2023

  1. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:

- Từ ngày thông báo đến hết ngày 07/7/2023.

- Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức - Nhân sự A804, Tầng 8 Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0978891076 (C.Yến), 0985267547 (C.Hường) hoặc website: www.ftu.edu.vn.

Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển nếu không trúng tuyển.