Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Ngoại thương năm 2022

THÔNG BÁO

          Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

          Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của từng đơn vị trong toàn Trường; Căn cứ nhu cầu số lượng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cần bổ nhiệm của các đơn vị năm 2022, Trường Đại học Ngoại thương thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 như sau:

  1. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành

Nhu cầu năm 2022

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Kinh tế

-

03

  1. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm
  2. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm của Trường.
  3. Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm của Trường (Các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).
  4. Ứng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường.

          III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (mẫu đính kèm).
  2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.
  3. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (kèm theo bản dịch được công chứng).
  4. Xác nhận/minh chứng quá trình công tác, giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài trường).
  5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

          - Nhận hồ sơ: từ ngày 06/12/2022 đến hết ngày 13/12/2022.

          - Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức - Nhân sự (A1002), tầng 10 Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Trà Mi, số điện thoại 0912 643 468, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

          Nhà trường thông báo và kính đề nghị các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường Đại học Ngoại thương nộp hồ sơ đăng ký.

          Trân trọng thông báo!