Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Thông báo về việc thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT lần thứ 16 năm 2023

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023; Trường Đại học Ngoại thương đã ban hành Kế hoạch số 385/KH-ĐHNT ngày 09 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tứ” lần thứ 16 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại thương.

Tính đến ngày 01/03/2023, Trường Đại học Ngoại thương đã nhận được 04 hồ sơ, gồm: 0 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và 04 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Thông tin chi tiết xem tại đây >>>