Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Đảng ủy trường ĐH Ngoại thương tổ chức Khóa Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Công tác Đảng

Ngày 8/9/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức khai giảng Khóa Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng Khóa 114A năm 2023 theo Quyết định số 2570-QĐ/ĐUK, ngày 30/8/2023 của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho các quần chúng ưu tú là viên chức, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương.

 

Phát biểu khai giảng khóa học, đồng chí Phạm Như Quỳnh - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã khẳng định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm được tính kế thừa phát triển của Đảng. Đảng ủy trường ĐH Ngoại thương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác công tác phát triển Đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh để được vinh dự đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các học viên phải có hiểu biết về Đảng: Phải có quan điểm lập trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; phải hiểu biết về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... Việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, Đảng ủy Nhà trường mong rằng các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tình thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng để đạt hiệu quả cao nhất.

Trong khóa học, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học, nhằm giúp quần chúng, đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.