Sidebar

Magazine menu

29
Wed, May

Chi bộ Giảng viên Cơ sở II sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Báo cáo tình hình hình kinh tế, chính trị và xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2023”

Công tác Đảng

Ngày 09/11/2023, Chi bộ Giảng viên Cơ sở II đã long trọng tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Báo cáo tình hình hình kinh tế, chính trị và xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2023” do Báo cáo viên - TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình bày.

 Buổi sinh hoạt được tổ chức nhằm để viên chức, đảng viên cập nhật kịp thời tình hình kinh tế, chính trị và xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2023, đồng thời, cũng để giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất chính trị, tinh thần xung kích, tiên phong của đội ngũ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước bối cảnh tình hình kinh tế chính trị, xã hội có nhiều biến động hiện nay.

Tham dự buổi sinh hoạt có PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II cùng các Đảng viên Chi bộ Giảng viên Cơ sở II.

Tại chương trình, Báo cáo viên đã cung cấp cái nhìn tổng quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước trong năm 2023. Trong đó, các lĩnh vực kinh tế quan trọng với các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp, đầu tư; thu, chi ngân sách Nhà nước và các hoạt động thương mại, giá cả, vận tải và du lịch... của Việt Nam năm 2023 được Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga phân tích sâu sắc. Tất cả các Đảng viên thuộc Chi bộ Giảng viên Cơ sở II đã tham gia học tập đầy đủ cũng như tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề của buổi báo cáo.

Buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Báo cáo tình hình hình kinh tế, chính trị và xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2023” của Chi bộ Giảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp.